Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Millora de les capacitats de còpia de seguretat i de restauració

Les còpies de seguretat sempre han estat la darrera protecció contra les pèrdues de dades, tant accidentals com intencionades. Entre les pèrdues de dades accidentals es troben les degudes a fallades en el maquinari, els errors del programari que porten a corrupció de les dades o els errors humans en la manipulació de les dades. Darrerament, però, les pèrdues de dades per atacs intencionats s'han convertit en molt més habituals. Els atacs del tipus ransomware solen començar atacant els sistemes de còpia de seguretat per tal d'eliminar la possibilitat de que la víctima pugui restaurar les seves dades des d'aquestes còpies.La infraestructura de còpies de seguretat recomanada de forma general es basa en l'estratègia 3-2-1 (cal disposar de tres còpies de les dades, en dos suports diferents i un d'ells ubicat fora de les instal·lacions de l'empresa). L'ajuntament de Girona segueix aquesta regla, però cal modernitzar els sistemes de còpia de seguretat de primer nivell, actualment dispersos en diferents màquines, per tal d'aconseguir una millor eficiència en la capacitat d'emmagatzematge i una major velocitat de còpia.L'actuació de millora de les còpies de seguretat proposa l'adquisició de dos sistemes ubicats en diferents centres per tal de disposar de redundància geogràfica de les còpies de seguretat.

Dades bàsiques
Objectius
  • Millora de la capacitat de retenció de còpies.
  • Reducció del temps de còpia.
  • Augment de la redundància geogràfica.
  • Millora de les capacitats de protecció enfront a atacs contra la infraestructura de còpies de seguretat.
Cost total179.987,50 €
Cost subvencionat141.060,00 €

Tasques

TascaEstat
Anàlisi de necessitats i redacció dels plecs de condicions del projecteFinalitzat
Licitació i adjudicació del contracteFinalitzat
Implantació de les noves cabines especialitzades per còpies de seguretatFinalitzat
Operació dels nous sistemes de backupFinalitzat

Logo EU Next Generation +Ministerio Política territorial + PRTR

  • Ministerio de Politica Territorial
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
  • EU Next Generation
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU