Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Implantació d'un Centre d'Operacions de Ciberseguretat

L'actuació que proposa l'ajuntament es basa en la implantació d'un programari que, recollint dades de diferents sistemes, sigui capaç de detectar el més aviat possible els atacs que s'estiguin produint i poder donar eines a l'equip tècnic de reaccionar per aturar-los. Les alertes generades seran tractades per personal especialitzat dins un centre d'operacions de ciberseguretat (SOC) que treballarà en horari continu per detectar i aturar els problemes.Aquest SOC estarà integrat dins la xarxa de centres d'operacions de ciberseguretat que està creant el Centre Criptològic Nacional.

Dades bàsiques
Objectius
  • Millorar el temps de resposta enfront els atacs mitjançant la detecció precoç.
  • Protegir les dades sensibles dels ciutadans de Girona.
Cost total101.936,45 €
Cost subvencionat20.000,00 €

Tasques

TascaEstat
Estudi de necessitats, licitació i adjudicació del projecteFinalitzat
Implantació d'un SIEM i les corresponents sondesFinalitzat
Integració del SIEM en un SOCFinalitzat
Implantació de les eines LUCIA i microCLAUDIA del CCNFinalitzat
Operació del SOCFinalitzat

Logo EU Next Generation +Ministerio Política territorial + PRTR

  • Ministerio de Politica Territorial
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
  • EU Next Generation
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU