Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona atorga la llicència per a la construcció d’un bloc de 32 habitatges de protecció oficial a Domeny

Els pisos aniran destinats a la compra i tindran els preus concertats segons fixa la normativa.

L’Ajuntament de Girona ha atorgat la llicència per a la construcció d’un bloc de 32 habitatges de protecció oficial. Es tracta d’una parcel·la del Pla de Domeny qualificada en el Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) com a terreny reservat per a habitatge protegit. L’empresa encarregada de la gestió i construcció dels pisos és Inversions Aura 2020 S.L. La Junta de Govern Local va aprovar divendres l’atorgament de la llicència. 

"És important que l'oferta d'habitatge a preu assequible a la ciutat no vingui només del sector públic, sinó que el sector privat també s'hi impliqui i aposti per construir pisos de protecció oficial. Per això en el planejament tenim reserves de sòl amb aquest objectiu, i la llicència per aquest nou bloc és un exemple clar de com a Girona afrontem el repte de l'habitatge des de múltiples perspectives i solucions. Aquesta serà la manera de resoldre'l, i l'important avui és que podem dir que ja hem aprovat que a Domeny hi haurà 32 habitatges més de protecció oficial", afirma el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí. 
 
El terreny on s’ubicaran els nous pisos de protecció oficial està situat al carrer de la Font de la Teula, número 11-15. Té una superfície de 3.609 m² en forma rectangular, i es troba a la cantonada amb el carrer de la Riera Bullidors. En aquest indret està previst que s’hi construeixi un edifici plurifamiliar aïllat de planta baixa i dos pisos, amb soterrani i zona comunitària enjardinada amb piscina. Es tracta de 32 habitatges i 44 places d’aparcament amb trasters. 
 
Els pisos aniran destinats a la compra i seran habitatges de protecció oficial amb preus concertats. Així, els preus de venda, fixats per la normativa de la Generalitat de Catalunya, seran de 2.728,80 euros/m² més els espais vinculats, tant interiors com exteriors, que tindran un cost de 1.091,52 euros/m². El règim jurídic dels habitatges amb protecció oficial és de 20 anys. 
 
En aquesta zona també s’aixecaran tres blocs d’habitatge protegit. L’Ajuntament de Girona va cedir el dret de superfície de diversos terrenys de propietat municipal a l’Institut Català del Sòl per a aquesta finalitat. En total, es construiran 88 habitatges per a l’emancipació de les persones joves, per a les famílies i per a la gent gran. D’aquests, 8 se cediran al consistori per tal que els pugui destinar a atendre necessitats socials del municipi. Concretament, es tracta dels terrenys ubicats als números 15-17, 19-21 i 42-44 del carrer de la Riera Bullidors. 

Tornar