Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament ofereix assessorament a les persones joves en la tramitació de les subvencions per al pagament del lloguer

L’Oficina Municipal d'Habitatge posa a disposició de la ciutadania el telèfon 972419404 per demanar suport a l’hora de sol·licitar els ajuts que ha obert avui la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament de Girona donarà suport al jovent de la ciutat que vulgui tramitar les subvencions per al pagament del lloguer obertes avui per la Generalitat de Catalunya. A través de l’Oficina Municipal d'Habitatge, el consistori ha posat a disposició de la ciutadania el telèfon 972419404 per demanar assessorament a l’hora de sol·licitar els ajuts. La convocatòria s’ha obert avui, a les 9 h, i estarà disponible fins al 7 d'octubre, a les 15 h.

“Seguim oferint als gironins i gironines totes les eines que tenim al nostre abast per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica a persones i famílies joves”, ha assegurat la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona, Annabel Moya.

Les subvencions al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves en règim de concurrència pública competitiva s’adrecen a les persones de fins a 36 anys (inclosos) que resideixen a Catalunya. Per optar a rebre l’ajuda cal que aquestes persones compleixin els següents requisits: que siguin titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’habitatge o habitació per domicili habitual i permanent que no superin els llindars econòmics establerts (650 euros/mes per habitatge o 350 euros/mes per habitació); que estiguin empadronades al domicili de residència; que no tinguin deutes i puguin acreditar el pagament dels rebuts de lloguer, i que disposin d’una font regular d’ingressos que reportin unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC). Es prendran com a referència els ingressos declarats l’any 2021.

Les sol·licituds també es poden presentar de forma telemàtica a través d’aquest enllaç al web de la Generalitat. Per poder-les presentar per aquest canal caldrà disposar d’un certificat digital o bé d’IdCat mòbil.

Podeu consultar més informació d’aquestes subvencions al web municipal.

Tornar