Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Subvencions per al pagament del lloguer jove | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Servei d'habitatge jove

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones joves

Convocatòria oberta

Del 28 de setembre a les 9 h fins al 7 d'octubre a les 15 h.

 

Bases 2022   Convocatòria 2022   FAQ. Preguntes freqüents

El passat divendres 16 de setembre es van publicar les bases de la convocatòria de les subvencions al pagament del lloguer o preu de cessió d’habitatge o habitació per a persones joves en règim de concurrència pública competitiva. 

A qui va dirigit

  • Persones de fins a 36 anys (inclosos) que resideixen a Catalunya.
  • Titulars d’un contracte de lloguer o cessió d’habitatge o habitació per domicili habitual i permanent que no superin els llindars establerts (650 € al mes per habitatge i 350 € al mes per habitació)
  • Que estiguin empadronades al domicili de residència
  • Que no tinguin deutes i puguin acreditar el pagament dels rebuts de lloguer.
  • Que disposin d’una font regular d’ingressos que reportin unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC. Es prendran com a referència els ingressos declarats l’any 2021.

Documentació necessària

  • Document d’identitat vigent (NIE/NIF).
  • Contracte de lloguer.
  • Rebuts de lloguer pagats fins al moment de presentació de la sol·licitud.
  • Document de titularitat bancària SEPA.
  • Tota aquella altra documentació acreditativa d’acord amb els criteris de valoració i priorització (Llibre de família, certificat de discapacitat, Monoparental, família nombrosa...)

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar de forma telemàtica a través del portal de la Generalitat. Per poder-les presentar per aquest canal caldrà disposar d’un certificat digital o bé d’IdCat mòbil

Per més informació sobre el tràmit presencial trucar al 972 419 404.

Tràmit en línia

Altres aspectes a tenir en compte

Si vas tramitar el Bo jove de lloguer i en el moment d’obertura d’aquesta nova convocatòria no saps si tens una resolució favorable o desfavorable et recomanem que presentis sol·licitud també per aquesta altra convocatòria.