Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Girona implica la Taula de coordinació local pel dret a l’habitatge en la redacció del nou Pla local d’habitatge

Les entitats i grups municipals d’aquest òrgan participatiu elaboraran el document juntament amb l’equip tècnic de l’Ajuntament de Girona i l’empresa adjudicatària

La redacció del nou Pla Local d’Habitatge de Girona segueix avançant i fa un pas més per convertir-se en un document participat i transversal gràcies a la implicació de la Taula de coordinació local pel dret a l’habitatge. En aquest sentit, les entitats i grups municipals de l’òrgan participatiu elaboraran el document juntament amb l’equip tècnic de l’Ajuntament de Girona i l’empresa adjudicatària, Celobert Cooperativa. A través de la redacció del projecte, que va començar al setembre del 2021, s’han de definir les estratègies en matèria d’habitatge a la ciutat durant sis anys, fins al 2026.

L’objectiu d’incorporar la Taula en totes les fases del procés de redacció és el de recollir una visió transversal i aglutinar les necessitats de tots els sectors de la població en aquest propòsit. D’aquesta manera, es pretén que el resultat sigui una eina de futur vàlida, pràctica i consensuada, que permeti executar polítiques i accions que donin resposta a les diferents realitats existents al municipi.

La Taula de coordinació local pel dret a l’habitatge és un òrgan de participació que afavoreix un espai de reflexió i debat que permet unificar objectius i línies d’actuació entre administracions, institucions, entitats públiques i privades, professionals i agents socials de la ciutat de Girona pel que fa a les polítiques d’habitatge a la ciutat. El seu propòsit és garantir el dret a l’habitatge digne al conjunt de la ciutadania. Actualment, en formen part 19 membres entre entitats de diferent naturalesa i grups municipals.

La regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona, Anabel Moya, ha afirmat que “necessitem un Pla local d’habitatge que ens permeti planificar a mitjà i llarg termini les polítiques d’habitatge a la nostra ciutat. Hem de posar els fonaments per complir amb l’objectiu de fer real el dret a l’habitatge i, per tant, poder fer front a l’emergència habitacional, augmentar el parc d’habitatge assequible i donar un impuls a la rehabilitació”.

El procés de redacció del Pla local d’habitatge consta de tres fases. La primera, la diagnosi, la va realitzar la Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) del consistori durant el 2019, quan també es va dur a terme un procés participatiu de recollida de propostes obert a la ciutadania. La segona, que s’està duent a terme actualment, és la fase de redacció d’estratègies i actuacions. Per últim, tindrà lloc la fase de concreció, on es definiran els indicadors i l’execució de les actuacions. Amb tot, es preveu disposar del document final el juny de 2022.

Tornar