Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans

El termini de presentació de sol·licituds és del 25 de febrer al 29 abril 2022. Les persones empadronades a la ciutat de Girona poden dirigir-se a l'Oficina Municipal d'Habitatge (OMH).

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones que, en l'any de la convocatòria, tinguin de 65 anys o més en risc d’exclusió social.

La subvenció va dirigida a les persones físiques que, a l’any natural de la convocatòria, tinguin 65 anys o més i que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya.

Les persones empadronades a la ciutat de Girona poden dirigir-se a l'Oficina Municipal d'Habitatge (OMH) per a la presentació de sol·licituds i assessorament. Previament, cal demanar cita prèvia trucant al 972 419 404 o bé a l'adreça de correu omh@ajgirona.cat

Requisits

  • Tenir 65 anys o més a l'any natural de la convocatòria..
  • Estar empadronat a l’habitatge.
  • No s’accepten contractes de lloguer entre persones que tinguin parentiu.

Ingressos
S’estableixen uns límits màxims d’ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència i la localització de l’habitatge. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l’habitatge.

Imports màxims de lloguer mensual a la demarcació de Girona: 550 euros
Per a unitats de convivència on hi hagi algun membre amb discapacitat o amb mobilitat reduïda reconeguda, l'import màxim de lloguer mensual pot arribar a 900 euros.

Per a més informació, consulteu les bases reguladores.

Més informació
Bases reguladores
Convocatòria
Tornar