Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Acompanyament artístic (modalitat A) | La Marfà

Acompanyament artístic

En el marc del Programa de suport a la creació de La Marfà. Modalitat A

Convocatòria 2024 TANCADA

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la relació definitiva de sol·licituds admeses i excloses.

El termini de justificació serà fins al 31 de desembre de 2025.

Convocatòria 2023 en període de justificació

Justificació de la subvenció fins al 31 de desembre de 2024.

El Programa d’acompanyament artístic forma part del Programa de suport a la creació de La Marfà i s’adreça a músics professionals o en vies de professionalització. Es realitza conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. 

Els processos de creació i producció dels projectes musicals s’han de dur a terme, parcialment o en la seva totalitat, en espais o equipaments de la ciutat de Girona o de les comarques gironines.

Es tracta d’un programa especialitzat que acompanya els músics en el seu procés professionalitzador a partir d’un pla d’accions dissenyat a mida per a cada grup. Les ajudes consisteixen en la contractació de serveis de professionals que acompanyen i fan de mentors als projectes seleccionats, així com en la cessió d'espais i de recursos.

  • Cessió d’espais i de recursos municipals per a assaig i creació
  • Suport a la producció i direcció musical
  • Suport a la producció i direcció de directes
  • Suport a la gravació i producció de fonogrames
  • Suport a la distribució digital
  • Suport a la gravació i producció de videoclip o vídeo musical
  • Suport en estratègia de desenvolupament artístic i professional
  • Suport en comunicació, gestió de la imatge i màrqueting. - Suport en recerca de finançament
  • Suport en l’accés a altres mercats estatals i internacionals
  • Participació en els tallers i cursos de formació del programa d’activitats musicals de La Marfà-Centre de Creació Musical