Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Antecedents | Pla d'igualtat | Dones, feminisme i diversitat sexual

Antecedents

Els plans de gènere del 1998 al 2015

Els diferents equips de govern democràtics de l'Ajuntament de Girona han tractat transversalment la igualtat de gènere, sense estructurar una regidoria específica. El primer programa de govern amb compromisos específics va ser el de 1995-1999: impuls de les accions de millora de la igualtat d'oportunitats home-dona a la ciutat, és a dir, duent la transversalitat ("mainstreaming", segons l'argot de la CE) més enllà de l'acció municipal.

La primera acció específica va ser –el 1998- recerca psicosocial sobre la situació de la dona a la ciutat de Girona: opinions de les dones sobre la vida a la ciutat i les seves percepcions sobre la (des)igualtat d'oportunitats, mitjançant una enquesta a una mostra representativa de dones del municipi, realitzada per l'Institut de Recerca de Qualitat de Vida de la Universitat de Girona,

A partir d’aquesta recerca es va realitzar el Projecte Ciutat i Igualtat (City and Equality), amb el suport del IV Programa d'Acció per a la Igualtat de la CE. Durant un any, 1999-2000, Girona va liderar aquest projecte al costat d'altres tres ciutats (Brighton & Hove -UK-, Jerez de la Frontera -ES- i Opera -IT-). A Girona, a través del CESGi, el projecte va promoure un procés participatiu que portés a la proposta de plans d'acció. A tal fi i en el marc d’aquest consell, el 1999 es creà la Comissió Ciutat i Igualtat, inicialment com a com a "partenariat" (socis) local pel projecte, i després com a òrgan participatiu ciutadà per a polítiques de gènere, formada per la majoria d’entitats ciutadanes que treballen d’alguna manera per la igualtat a Girona.

El 2001 s’inicià el suport municipal a les commemoracions anuals de les jornades del 8 de març i del 25 de novembre. Alhora que, tot desplegant l’ideat en el dit projecte, es van iniciar accions de sensibilització i educatives a la ciutat, i formatives a l’ajuntament. En especial la campanya “Compartir és cosa de dos” (2003-2004).

El 2002 es va obrir un servei d’atenció a les víctimes de violència de gènere, dones, fills i filles, mitjançant l’Equip d’Intervenció en Violència de Gènere, que s’ha dotat fins a 6 professionals. A partir del 2009 forma part del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD).

Paral·lelament, en el si de l’ajuntament, el 2002 s’iniciaren els plans de gènere, a través dels que s’ha transversalitat les polítiques d’igualtat a la resta de polítiques municipals: