Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Desplaçaments per a activitats del programa de Recursos Educatius. Curs 2022-2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 3 de les bases per facilitar els desplaçaments per a la participació a activitats del Programa Municipal de Recursos Educatius als centres educatius de la ciutat de Girona, realitzades durant el curs escolar de la convocatòria.

Ja s'ha publicat a l'e-tauler la resolució definitiva de la convocatòria 2022-2023.

El termini de presentació de sol·licituds i de justificació acabarà el 14 de juliol de 2023.

Resolució i justificació

Acceptació de la subvenció

Una vegada comunicada la concessió de la subvenció, si en el mínim d’un mes no es manifesta el contrari aquesta s’entendrà acceptada, així com les condicions generals i específiques fixades per a la seva aplicació.

Justificació

El termini per justificar la subvenció rebuda es correspon amb el mateix termini de sol·licitud que en la convocatòria 2022-2023 serà el 14 de juliol de 2023.

La documentació que caldrà presentar són les factures presentades en el moment de la sol·licitud i els arguments exposats per a la justificació, si s’escau.

Resolució 2022-2023

Tornar