Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Subvenció per a activitats extraordinàries i de caràcter singular dels centres educatius. Curs 2022-2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 5 de les bases i tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

El termini de presentació de sol·licituds és del 20 de maig de 2022 al 14 de juliol de 2023.

Bases i convocatòria

Objecte

Facilitar la realització d’activitats dels centres educatius de la ciutat que siguin extraordinàries i/o d’interès pel conjunt de la ciutat, que es duguin a terme dins el curs escolar 2022-2023.

Aquestes actuacions tenen per finalitat contribuir al desenvolupament educatiu de la ciutat.

Els projectes i les actuacions objecte de subvenció són totes les que contribueixin al desenvolupament educatiu territorial i de les persones que viuen a Girona. Amb caràcter singular i extraordinari, les corresponents als següents esdeveniments:

  • Esdeveniments i actes de celebració relacionats amb aniversaris dels centres educatius de la ciutat.
  • Esdeveniments i actes extraordinaris adreçades al conjunt de centres educatius de la ciutat.
  • Esdeveniments i actes educatius extraordinaris i puntuals que generin un impacte sobre el conjunt de la ciutat.

Beneficiaris i requisits

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els centres d’educació infantil, de primària, de secundària, i d’educació especial, sostinguts amb fons públics, de la ciutat de Girona que complexin els requisits establerts a les bases i en aquesta convocatòria

Bases al BOP núm. 181 del 20-09-2021
Bases generals en català
Bases generals en castellà
Bases específiques Annex 5 en català
Bases específiques Annex 5 en castellà
Convocatòria 2022 al BOP núm. 96 del 19/05/2022
Convocatòria 2022-2023 en català
Convocatòria 2022-2023 en castellà

Tornar