Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar | Educació

Pacte de ciutat per combatre la segregació escolar

Què és el pacte?

El pacte és un document que concreta la voluntat de la ciutat de Girona per a combatre la segregació escolar en els pròxims anys a través de la coresponsabilitat de centres, entitats, comunitat educativa, famílies i institucions. Un pacte amb la finalitat de millorar l’escolarització per a tots els infants i joves de la ciutat per evitar els desequilibris en l’accés a l’educació i en els resultats. El document recull els eixos a partir dels quals es concretaran les polítiques educatives per desenvolupar els pròxims anys i les accions que ens comprometem com a ciutat a desplegar.

La base del pacte es fonamenta en el projecte Procés deliberatiu entorn de la planificació educativa a la ciutat de Girona: Per a un model d’escolarització més equitativa en l’accés i en els resultats, el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya de març de 2019, Per un Pacte Local contra la Segregació Escolar a Girona elaborat pel Marc Unitari de la Comunitat Educativa de febrer de 2018, i altres documents recollits i treballats per la Comissió del Procés del Consell Municipal d’Educació a Girona.

Eixos de treball

Les mesures s’han agrupat en tres eixos.

  1. Entorn a la planificació i la gestió de l’oferta de places escolars.
  2. En relació al projecte de centre educatiu, organització i funcionament.
  3. En relació a oportunitats educatives i d’aprenentatge més enllà de l’horari lectiu.