Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Projectes d'urbanisme del Fons Next Generation

Destinats a la rehabilitació d'edificis de titularitat pública [PIREP: Programa d'impuls a la rehabilitació d'edificis públics]

Les subvencions del programa PIREP local s'articulen a través d'un procediment de concurrència pública liderat pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i regulat per l'Ordre TMA/178/2022. Aquest programa persegueix la rehabilitació sostenible del parc públic institucional, amb una visió integral i per a tot tipus d'edificis de titularitat pública i d'us públic, però a més a més es busca el caràcter integrat que reclama l'Agenda Urbana i els tres objectius essencials que impulsa la nova Bauhaus europea (sostenibilitat, inclusió i qualitat estètica, sense perdre de vista el principal objectiu d'un estalvi energètic mitjà per sobre del 30%.

El programa PIREP local s'ha desdoblat en dues línies de finançament en coordinació amb els dos objectius temporals recollits en el Pla de recuperació i resiliència, un establert pel quart trimestre del 2024 (Línia 1), dotada amb 250 M€, i l'altre pel segon trimestre del 2026 (Línia 2) dotada amb 350 M€

La línia 1 està especialment dirigida a aquelles actuacions més madures, en les que ja es compti amb un projecte que compleixi els requisits i que totes les seves actuacions es prevegin portar a terme dins el període marcat.

Estat dels projectes

Tasques no iniciades (22%)
Tasques iniciades (11%)
Tasques finalitzades (67%)

Els projectes

 
  • Ministerio de Transporte Agenda Urbana
  • EU Next Generation
  • Plan de Recuperaci�n, Transformaci�n y Resiliencia Gobierno de Espa�a PRTR
  • Programa de Impulso a la Rehabilitaci�n de los Edificios P�blicos de las Comunidades y Ciudades Aut�nomas (PIREP auton�mico)
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU