Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Casa de la Tecnologia, Xalet Soler

El projecte té com objecte l'adequació del Xalet Soler en el nou espai de la Casa de la Tecnologia de la ciutat de Girona, seu del futur Museu de les matemàtiques, més altres espais de treball i col·laboració a l'entorn de la tecnologia.

Dades bàsiques
Objectius
  • L'aïllament tèrmic i la millora general de tot l'envoltant.
  • Millorar l'accessibilitat mitjançant la creació d'un annex d'accessibilitat que contindrà un ascensor d'accés, unes escalars i els serveis higiènics accessibles.
  • Una nova distribució més flexible i adaptable al nou ús, incorporant sistemes que millorin la seva habitabilitat i seguretat ús.
  • La millora i incorporació de les instal·lacions de sanejament, electricitat i il·luminació, telecomunicacions, climatització, ventilació, comunicació i PCI, així com un sistema de monitorització centralitzat.
  • Instal·lació de sistemes amb energies renovables geotèrmica i fotovoltaica.
Cost total1.469.036,68 €
Cost subvencionat683.780,61 €

Tasques

TascaEstat
Redacció projecte bàsicFinalitzat
Llicència urbanística o autoritzacióFinalitzat
Aprovació projecte execucióFinalitzat
Licitació de l'obraFinalitzat
Adjudicació de l'obraFinalitzat
Acta de replanteig i inici d'obraFinalitzat
Execució de l'obraNo iniciat
Acta de recepció sense observacionsIniciat
Certificació final d'obraNo iniciat
  • Ministerio de Transporte Agenda Urbana
  • EU Next Generation
  • Plan de Recuperaci�n, Transformaci�n y Resiliencia Gobierno de Espa�a PRTR
  • Programa de Impulso a la Rehabilitaci�n de los Edificios P�blicos de las Comunidades y Ciudades Aut�nomas (PIREP auton�mico)
  • Diputaci� de Girona 2030 - Demarcaci� Sostenible
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU