Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Central El Molí

El projecte té per objecte la reforma i rehabilitació de l'edifici de la Central el Molí situat en el barri del Mercadal de Girona, per a ser utilitzat per a oficines municipals d'atenció al públic.

Dades bàsiques
Objectius
  • La millora de la resistència a incendi de l'estructura actual.
  • Millorar l'accessibilitat mitjançant la creació d'un accés nou i la instal·lació d'un ascensor.
  • L'aïllament tèrmic i la millora general de tot l'envoltant, i de l'eficiència energètica.
  • Una nova distribució més flexible i adaptable al nou ús, incorporant sistemes que millorin la seva habitabilitat i seguretat ús.
  • La millora i incorporació de les instal·lacions de sanejament, electricitat i il·luminació, telecomunicacions, climatització, ventilació, comunicació i PCI, així com un sistema de control i gestió centralitzat.
Cost total1.567.515,77 €
Cost subvencionat720.424,62 €

Tasques

TascaEstat
Redacció projecte bàsicFinalitzat
Llicència urbanística o autoritzacióFinalitzat
Aprovació projecte execucióFinalitzat
Licitació de l'obraFinalitzat
Adjudicació de l'obraFinalitzat
Acta de replanteig i inici d'obraFinalitzat
Execució de l'obraIniciat
Acta de recepció sense observacionsNo iniciat
Certificat final d'obraNo iniciat
  • Ministerio de Transporte Agenda Urbana
  • EU Next Generation
  • Plan de Recuperaci�n, Transformaci�n y Resiliencia Gobierno de Espa�a PRTR
  • Programa de Impulso a la Rehabilitaci�n de los Edificios P�blicos de las Comunidades y Ciudades Aut�nomas (PIREP auton�mico)
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU