Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Bono Lloguer Jove i Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, per impulsar l'accés de les persones joves a l'habitatge de lloguer

Ja s'han publicat al BOP el Reial decret que ho regula, tot i això, la convocatòria d’aquesta ajuda encara no està aprovada, pel que de moment no es pot tramitar.

En el BOE núm. 16 de 19 de gener de 2022 s’ha publicat el Reial decret 42/2022, de 18 de gener, pel qual es regula el Bono Lloguer Jove i el Pla Estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025, que ha entrat en vigor el dia 20 de gener de 2022.

Amb aquest Reial decret s’impulsa l'accés de les persones joves a l'habitatge de lloguer i, per tant, la seva emancipació mitjançant la implantació del Bono Lloguer Jove, i alhora s’estableix un programa d'ajuts específicament per als joves al Pla estatal per a l'accés a l'habitatge 2022-2025.

El Bono Lloguer Jove es dissenya amb una ajuda de 250 euros mensuals per a les persones joves de fins a trenta-cinc anys inclosos, a fi de facilitar-ne l'emancipació; la unitat de convivència no podrà tenir ingressos superiors a 3 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples) i l'ajut es concedeix per un termini de dos anys, és a dir, es tracta d'un ajut total de 6.000 euros repartit en 24 mensualitats.

Val a dir que aquesta ajuda es vehicula a través de les comunitats autònomes, per tant, en el cas de Catalunya serà l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’encarregada de gestionar-la.

La convocatòria d’aquesta ajuda encara no està aprovada pel que de moment no es pot tramitar. Tot i això, quan s’obri la convocatòria aquesta tindrà caràcter retroactiu des del dia 1 de gener de 2022.

En el moment en què es disposi de més informació sobre dates, terminis, requisits i documents a aportar es publicarà al web de l'Oficina Municipal d’Habitatge i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Oficina Municipal d'Habitatge
Tornar