Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona vol iniciar els tràmits per declarar el municipi com a àrea amb mercat d'habitatge tens

La proposta de declaració, que es durà al Ple municipal ordinari d’agost, s’haurà d’elevar a la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació. Aquest tràmit donaria llum verda a l’aplicació de mesures de racionalització i contenció dels preus del lloguer a la ciutat

L’Ajuntament de Girona vol iniciar els tràmits per declarar el municipi com a àrea amb mercat d'habitatge tens, una consideració que donaria llum verda a l’aplicació de mesures de racionalització i contenció dels preus del lloguer a la ciutat. El govern durà la proposta del redactat de la declaració formal al proper ple municipal del 27 de juliol, una petició que si s’aprova s’elevarà a la Generalitat de Catalunya, i serà tramitada per via d’urgència.

L’aprovació d’aquesta condició és un tràmit indispensable per tal que es puguin aplicar les previsions de la llei de contenció del preu dels lloguers aprovada el 2020. Segons s’especifica, la norma afectarà els nous contractes de lloguer d’habitatges destinats a residència permanent, sempre que estiguin situats en municipis o àrees prèviament declarats com a zones amb mercat d’habitatge tens.

Tot i que a Girona, com en una seixantena de municipis més, la Llei s’ha aplicat amb caràcter transitori des de la seva entrada en vigor, aquesta transitorietat té una vigència d’un any, i finalitza el proper 22 de setembre.

El vicealcalde de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, ha destacat que “la Llei 11/2020 és una fita històrica en favor del dret a l’habitatge, treballada entre partits polítics i entitats socials i culturals. Girona no està al marge de les problemàtiques d’accés a l’habitatge, i la Llei és una eina més de què disposem per garantir aquest dret”.

Per la seva banda, la regidora d’Habitatge del consistori, Annabel Moya, ha explicat que “estar sota el paraigües de la Llei ens permet contenir el preu del lloguer a la ciutat, i fer que l’habitatge sigui accessible per més persones, com per exemple persones i famílies joves, gent gran o llars afectades econòmicament arran de la pandèmia”.

La declaració i revisió de la condició d’àrea amb mercat d'habitatge tens correspon a la Generalitat, però pot ser instada pels ajuntaments, sempre que es compleixin certs requisits. Concretament, per rebre aquesta consideració, els municipis -o una part d’aquests- han de complir algun dels tres criteris següents: que el preu del lloguer hagi patit un creixement sostingut clarament superior a la mitjana catalana; que el preu mitjà del lloguer superi el 30 % dels ingressos habituals de les llars o de la renda mitjana de les persones menors de 35 anys, o bé que els cinc anys anteriors a la declaració, el preu del lloguer hagi experimentat un creixement interanual acumulat almenys un 3% superior a la taxa interanual de l’IPC de Catalunya.

Tenint en compte que Girona compleix tots els requisits, l’Ajuntament exercirà la iniciativa per efectuar la declaració. La petició s’ha de fer per mitjà d’un acord de Ple, i ha d’incloure una proposta de duració del règim d’habitatge tens, que per Llei no pot excedir els cinc anys. En el cas del consistori gironí, el govern proposa que la declaració tingui una durada inicial de dos anys, amb la possibilitat que pugui ser prorrogada si les circumstàncies ho exigeixen.

La Llei 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l'habitatge, va ser impulsada pels grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, En Comú Podem i la Candidatura d'Unitat Popular,  i aprovada pel Parlament de Catalunya la tardor del 2020. Aquesta llei té com a finalitat contenir i moderar el preu del lloguer en determinades zones que, per les seves característiques, no garanteixen tenir habitatges de lloguer a un preu accessible, de manera que s’obstaculitza l’accés a tota la població.
 

Tornar