Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona una subvenció per la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica per als anys 2020 i 2021

En el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, per als anys 2020 i 2021.

La Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Girona una subvenció per la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, per import de 4.440 € per a l’any 2020 i de 10.000 € per a l’any 2021, en el marc de les convocatòries de subvencions als ajuntaments i consells comarcals per a la compra de material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica, per als anys 2020 i 2021.

L'Ajuntament de Girona participa en el Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona, que aquest consisteix a donar eines i recursos als ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Girona per impulsar actuacions directes per sensibilitzar la població sobre la despesa i l'eficiència energètica de les llars i actuar en casos de pobresa energètica a les llars més vulnerables.

Atès que el desplegament de l'esmentat programa s'ha iniciat mitjançant la realització de 80 auditories energètiques a llars vulnerables detectades pels serveis socials municipals i vist el resultat parcial de les auditories energètiques realitzades fins al moment, per tal de valorar el material a comprar en matèria d'eficiència i pobresa energètica que se subvenciona, es conclou que és necessari adquirir principalment radiadors d'oli, deshumidificadors i neveres i a aquesta finalitat serà destinada la subvenció del material per contribuir a la lluita contra la pobresa energètica concedida per la Diputació de Girona.

Més informació de la convocatòria 2020
Més informació de la convocatòria 2021
Tornar