Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Bo Jove de lloguer | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Bo Jove de lloguer

Si teniu entre 18 i 35 anys, sou titular d’un contracte de lloguer, habitació o cessió d’ús d’un habitatge a Girona i disposeu d’ingressos regulars, podreu demanar el bo jove de lloguer quan s'obri la convocatòria.

Per poder-hi optar, és indispensable que quan s’obri la convocatòria i tramiteu la vostra sol·licitud estigueu empadronats/ades al lloc on viviu. 

Si encara no esteu empadronats/ades, podeu trobar tota la informació per fer el tràmit aquí:

Per poder presentar la sol·licitud caldrà que prepareu els següents documents en PDF, que caldrà adjuntar a la vostra sol·licitud quan s'obri el termini:

  • Contracte de lloguer
  • Rebuts de lloguer pagats des del gener de 2022
  • Certificat de titularitat del compte corrent (el podeu descarregar des de la banca en línia)

Tan bon punt disposem de més informació sobre els terminis de la convocatòria, el lloc i modalitat de presentació de les sol·licituds i altres informacions, ho compartirem a través d'aquesta mateixa pàgina web.

Avantatges d'estar empadronat/ada | Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Avantatges d'estar empadronat/ada a l'habitatge de residència a Girona

A banda de poder tramitar el BO JOVE DE LLOGUER, estar empadronat/ada a l’habitatge on resideixes us permetrà accedir a altres convocatòries d’ajuts i recursos d’habitatge.

Us dona accés a:

Ajuts de lloguer

Aquest ajut va dirigit a totes aquelles persones (sense discriminació per edat) que tenen ingressos baixos o moderats.

Promocions d'habitatge de protecció oficial municipal

L’Ajuntament de Girona, en els pròxims anys, construirà habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. Per poder optar a ser adjudicatari d’algun d’aquests habitatges caldrà que en el moment de fer el registre de sol·licitant estigueu empadronat a l’habitatge de residència a Girona. 

Borsa d'habitatges de mediació per al lloguer social de Girona

Per poder optar a un habitatge de la borsa d’habitatges de mediació per al lloguer social, que són habitatges amb un preu de lloguer per sota del preu de mercat, cal estar empadronat al moment de fer el registre a la borsa.