Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Circulació pel Barri Vell (títol) | Mobilitat i Via Pública

Circulació pel Barri Vell

Menú de navegació

Tràmit de sol·licitud per circular al Barri Vell | Mobilitat i Via Pública

Tràmit de sol·licitud

Permís especial que autoritza a circular amb vehicles pel Barri Vell de Girona per la plaça del Vi.

La sol.licitud de l’Acreditació d’Estacionament al Barri Vell s’ha de realitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament o de manera presencial, i només per a persones físiques, a qualsevol de les Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) que a la següent adreça estan indicades www.girona.cat/oamr. Aquest distintiu té validesa per a 4 anys.

OBSERVACIONS:
Si el vehicle no va a nom de la persona interessada, aquesta haurà de presentar la pòlissa de l’assegurança en la qual haurà de constar com a persona conductora habitual, si el vehicle és d’un familiar, o un escrit de l’empresa on s’especifiqui que té el vehicle assignat per al seu ús, si el vehicle és propietat d’una empresa.


Servei de Mobilitat

Plaça del Vi, 1, 3a planta - 14004 Girona
972 419 002 
De dilluns a divendres feiners, de 8 a 15 h 
ORDENANCES i REGLAMENTS
Per efectuar qualsevol suggeriment: www.girona.cat/avisos