Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Circulació pel Barri Vell (títol) | Mobilitat i Via Pública

Circulació pel Barri Vell

Menú de navegació

Estudi de mobilitat al Barri Vell | Mobilitat i Via Pública

Estudi de mobilitat al Barri Vell

El 9 de juny de 2014 es va aprovar el Pla de Mobilitat Urbana de Girona en el qual es defineixen les línies estratègiques del la mobilitat, els objectius a assolir i les actuacions a realitzar (53 paquets d’actuacions). La diagnosi realitzada en la redacció d’aquest pla abasta tota al ciutat i, tot i que posa de manifest les oportunitats i punt febles, en certs àmbits o sectors molt característics cal aprofundir per descriure en detall l’aplicació de les actuacions que el propi PMU proposa i, a la vegada, proposar actuacions de detall que no són objecte d’un Pla de mobilitat urbana d’un municipi de quasi 100.000 habitants.

El pressupost municipal de 2014 disposava d'una partida per als barris sotmesa a participació ciutadana, d'acord amb el què preveu el Reglament de Pressupostos Participats dels barris. Un cop recollides les propostes de cada barri i realitzada la valoració tècnica, econòmica i de viabilitat de cada projecte, la consulta als barris va tenir lloc els dies 30 i 31 de maig de 2014.

Un dels projectes seleccionats en la consulta va ser la realització d'un Estudi de Mobilitat al Barri Vell de Girona. L’objecte de l’estudi és realitzar una anàlisi i diagnosi molt detallada de la mobilitat en el Barri Vell, desenvolupar les propostes del Pla de Mobilitat per aquest àmbit i proposar-ne de complementàries.

Ingeniería de Tráfico, S.L. (INTRA) és la redactora de l’Estudi de Mobilitat del Barri Vell de Girona.