Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Activa el teu projecte. Curs 2022-2023

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvenció adreçada als centres educatius de la ciutat de Girona per finançar projectes o activitats d’interès públic o social. En aquest cas és tracta de la modalitat de l'Annex 4 de les bases que vol donar suport a nous projectes educatius dels centres.

Publicació de la resolució definitiva de la convocatòria per al curs 2022-2023.
El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 14 de juliol de 2023.

Resolució i justificació

Acceptació de les subvencions

Atès que la convocatòria de la subvenció preveu efectuar pagaments anticipats, cal l’acceptació expressa de la subvenció per part de cada interessat. Els beneficiaris disposaran d’un termini de 10 dies hàbils, des de l’endemà de fer pública la resolució definitiva, per presentar l’acceptació de la subvenció.

Justificació

El centre ha de justificar l’ús dels fons rebuts mitjançant la presentació d’una justificació econòmica, d’acord amb les bases reguladores i d’acord amb les condicions d’aquesta convocatòria.

Termini

Aquesta documentació es presentarà a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona. El termini per justificar la subvenció rebuda finalitzarà el 14 de juliol de 2023.

Tràmit d'acceptació
Tràmit de justificació
Resolució 2022-2023

Tornar