Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

La Policia Municipal de Girona incorporarà un nou agent tutor i una persona més a l’Oficina d'Atenció a la Víctima

Els dos serveis es reforçaran a partir de l’1 de març. El curs 2024-2025, l’agent tutor arribarà a les escoles de primària per tal que els nens i nenes vegin la Policia Municipal com un referent davant de qualsevol problema

La Policia Municipal de Girona ha reforçat el servei de l’agent tutor, una figura que treballa per prevenir i millorar les conductes antisocials i la convivència a l’entorn escolar, i l’Oficina d’Atenció a la Víctima. A partir de l’1 de març, hi haurà dos agents en cada un dels serveis, quan fins ara n’hi havia un.  

La prevenció i la mediació són aliats de present i de futur de les polítiques de convivència i seguretat de qualsevol administració pública. L’Ajuntament de Girona ha fet una aposta molt clara cap a unes polítiques de convivència i seguretat 360, transversals i que ocupen a moltes àrees del consistori. Incorporar un nou agent tutor i un agent a l’Oficina d’Atenció a la Víctima és una gran notícia per a la ciutadania”, ha destacat la regidora de Convivència i Seguretat i d’Hisenda de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Aliu Gifre.

L’agent tutor és una figura que té per objectiu, principalment, millorar la convivència a les aules a través de la mediació, prevenir el consum i la venda de drogues i lluitar contra l’absentisme escolar. El curs anterior va intervenir en 145 casos; mentre que el 2022, en 40 casos; el 2021, en 91 casos; el 2020, en plena pandèmia per la covid-19, en 31 casos; el 2019, en 49 casos, i el 2018, en 50 casos. 

D’aquestes 145 intervencions del curs passat, la major part van ser per consum de drogues (116 casos). La resta van ser per temes de conducta (9), incivisme (6), assetjament (5), baralles (4), agressions (2), furt (2), i robatori violent (1). 

Fa molt temps que la comunitat educativa demana un reforç de l’agent tutor, una figura unànimement molt ben valorada dins i fora dels instituts, precisament per la tasca socioeducativa que fa, la proximitat que ofereix i el model de prevenció, conscienciació i mediació que representa. Gràcies a la incorporació d'aquest nou agent tutor, tindrem més eines per fer front a l'absentisme escolar i millorar la convivència als nostres centres educatius”, ha explicat la regidora d’Educació, Queralt Vila Vergés.

Per al curs 2024-2025, aquesta figura també arribarà a les escoles de primària de la ciutat. L’objectiu és donar a conèixer la part més socioeducativa de la Policia Municipal de Girona, establir vincles amb els nens i nenes, i esdevenir uns referents de consulta per qualsevol de les seves inquietuds o problemes que tinguin. 

Com a mediadors escolars, l’agent tutor convoca les persones implicades juntament amb el professorat de l’escola per advertir-los de les conseqüències legals dels actes que suposadament estiguin cometent. A més, es fan patrulles periòdiques amb el guia caní pels entorns escolars per evitar la venda de drogues en els moments d’entrada o sortida dels centres, i detectar possibles robatoris o agressions. També es dona assessorament als equips directius i a les famílies sobre situacions de conflictivitat amb els propis fills i filles o com actuar davant d’una separació amb custòdia compartida. 

Alhora es fan tasques de prevenció i conscienciació en temes d’assetjament escolar. L’agent tutor actua si arriba informació d’un possible cas d’aquest tipus. 

Una altra de les tasques que desenvolupa és lluitar contra l’absentisme escolar. Participa en les reunions periòdiques de la comissió d’absentisme de l’Oficina Municipal d’Escolarització per detectar-ne els casos. A partir d’aquí, es fan visites a les famílies per advertir de la necessitat que els nens i nenes vagin a l’escola, així com del risc que suposa no fer-ho.

Alhora, es realitzen contactes periòdics amb els equips directius dels instituts de la ciutat per tal de rebre de manera activa les seves necessitats en matèria de seguretat i prevenció. L’agent tutor també assisteix a alguns consells escolars, i està en contacte amb les AFA. A més, treballa de forma transversal amb la resta d’efectius i serveis de la Policia Municipal de Girona. La informació que obté a través de la seva tasca serveix per prendre els pols a la conflictivitat entre els i les adolescents de la ciutat. Aquesta informació també és compartida amb altres cossos policials.

El servei disposa d’un telèfon directe i un correu electrònic a disponibilitat de tots els centres d’educació de la ciutat. Aquest no funciona com un telèfon d’emergència, com és el 092 o el 112, sinó com una eina de consulta i de prevenció.

D’altra banda, l’Oficina d’Atenció a la Víctima comptarà també amb un agent més a partir del mes de març. Des d’aquest punt s’atén i s’informa les persones que són o es consideren víctimes de qualsevol fet o situació, siguin de violència de gènere o domèstica, víctimes de robatoris o d'accidents, gent gran, persones amb problemes de salut mental, menors, famílies amb adolescents conflictius, lesions, abusos, violacions, assetjaments, etc. 

Per una banda, s’ofereix a la víctima protecció i acompanyament a l’hora de fer la denúncia o qualsevol gestió i intervenció que pugui comportar un risc. També se’ls ofereix un número de telèfon que poden usar les 24 hores del dia. 

Per l’altra banda, les persones reben tota la informació personalitzada necessària perquè puguin fer front a la situació o dificultat en la qual es troben. Si s'escau, se’ls deriva a altres serveis o institucions específics i complementaris.

L’any passat, es van atendre unes 450 persones aproximadament des de l’Oficina d’Atenció a la Víctima (OAV) i es van dur a terme 1.824 gestions. Entre aquestes tasques, destaquen els 154 casos de seguiment de víctimes de violència de gènere i els 44 casos nous tractats. En aquesta línia, també es van fer 72 gestions d’acompanyament; trucades i entrevistes a 35 víctimes d’una persona agressora que compta amb un sistema de seguiment a través de GPS; 29 diligències; es va intervenir en 25 detencions per aquest tipus de delicte, i es van realitzar 3 ordres de prohibició d’apropament. 

D’altra banda, des de l’OAV es van atendre 130 víctimes d’accidents de trànsit amb ferits, 20 víctimes d’accidents amb intervencions a ferits o familiars, 2 víctimes de robatori, 2 menors i 68 persones grans.  

Tornar