Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Recomanacions per afrontar altes temperatures en els centres educatius | Educació

Recomanacions per afrontar altes temperatures en els centres educatius

Mesures generals als edificis

 • Durant les hores de sol abaixeu les persianes o cortines de les finestres on el sol toca directament.
 • Mantingueu la ventilació natural creuada.
 • Incrementeu la ventilació natural o forçada durant la jornada laboral sempre que la temperatura interior sigui superior a l'exterior.
 • Sempre que les condicions de seguretat acompanyin, mantingueu les finestres obertes a la nit o bé a primera hora del matí.
 • Reduïu al mínim l'ús de la il·luminació elèctrica.
 • Utilitzeu els espais exteriors de zones d'ombra disponibles i, si no n'hi ha, eviteu fer-hi activitats durant les hores de màxima insolació (de 12 a 16 h).
 • Eviteu fer activitats en espais tancats amb temperatures molt altes.

Mesures de protecció, seguretat i benestar

 • A l'exterior, cal evitar estar al sol i és recomanable portar gorra o barret i un ventall.
 • Apliqueu les mesures de protecció solar. És aconsellable aplicar crema solar amb factor de protecció 30 o superior a les zones cutànies exposades al sol.
 • Els infants tenen una menor capacitat d'expressar la set. És important que els oferiu aigua (preferentment fresca, 10-12 °C), especialment als més petits.
 • Eviteu fer activitats en els espais més calorosos.
 • Ajusteu les diferents activitats a les circumstàncies meteorològiques. Eviteu fer les tasques de més activitat física a les hores més caloroses del dia i procureu fer-les en espais ombrejats o, si s'escau, suprimiu-les.
 • Reduïu l'activitat física, sobretot a l'aire lliure, durant la franja horària amb temperatures més altes (entre les 12 i les 16 hores). Planifiqueu les tasques més pesades per a les hores de menys calor.
 • Programeu excursions i/o activitats en espais que disposin d'unes condicions climàtiques més favorables durant els dies de més calor.
 • En la realització de les activitats, identifiqueu les persones més vulnerables i els grups de risc i presteu-los especial atenció: infants, persones amb discapacitat física o psíquica i limitacions de mobilitat i persones amb malalties cròniques (diabetis, malalties respiratòries, cardiovasculars, renals, pulmonars...).

Què hem de fer en cas d'esgotament per calor o de cop de calor

 • L'esgotament per calor és l'estadi previ al cop de calor. Els símptomes en infants i joves inclouen sudoració excessiva, sensació de calor sufocant i de set intensa, sequedat a la boca, rampes musculars, esgotament, cansament o debilitat.
 • Cal traslladar la persona a un lloc fresc i fer-li beure aigua (és important que els líquids no siguin gaire freds).
 • En un cop de calor els símptomes més freqüents són temperatura corporal superior a 40 °C, mal de cap, nàusees i vòmits, pell vermella, calenta i sense suor, respiració i freqüència cardíaca accelerades, i alteracions de l'estat mental o del comportament, com ara confusió, irritabilitat o deliri.
 • A més de les mesures anteriors, en cas de cop de calor, cal treure l’excés de roba, mullar la persona amb aigua i avisar urgentment els serveis d'emergència (112).

Per a més informació

 • La calor durant la jornada de treball a l'estiu. Treball (gencat.cat)
 • Canal Salut. Cop de calor 
 • Canal salut. Protecció solar
 • Canal Salut. Hidrateu-vos

(Font: Guia d'actuacions per a centres educatius en el marc d'altes temperatures –Generalitat de Catalunya. Maig 2023)