Header: Educació

Educació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola Montessori Palau

Dades de contacte

C. Camí vell de Fornells, 33
17003 - GIRONA
Tel.: 972 417 676
Fax.: 972 417 600
A/e: b7001863@xtec.cat 
Web: www.montessori-palau.net
Twitter: @montessoripalau
Instagram: montessoripalau
Facebook: @montessoripalau

Directora

Sra. Montse Julià

Oferta formativa

- Educació infantil - llar d'infants 
- Educació infantil - parvulari 
- Educació primària 
- Educació secundària obligatòria (ESO)
- Educació secundària postobligatòria - batxillerat

Horari lectiu

Infantil (0-3 anys): de 9.15 a 17.15 h
Infantil i primària: de 9.15 a 17.15 h
Secundària i Batxillerat: de 9.10 a 17.25 h

Identificació

Escola privada