Header: Educació

Educació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Montjuïc Girona International School

Dades de contacte

C. Bellpuig, 8-10
17007 - Girona
Tel.: 972 212 838
A/e: escola@bambini-montjuic.com
Web: www.mgis-school.com
Twitter: @montjuicgis
Instagram: @montjuicgis

Director

Sr. Pablo Mateu Prades

Oferta formativa

Eduació Infantil-Llar d’infants, Eduació Infantil-Parvulari, Primària, Secundària i Batxillerat

Horari lectiu

Educació Infantil: de 9 a 18 h
Educació Primària, Educació Secundària i Batxillerat: de 9 a 17 h

Identificació

Escola privada