Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola FEDAC-Sant Narcís

Dades de contacte

C. Pare Coll, 1-3
17005 - GIRONA
Tel.: 972 233 142
A/e: fedac.santnarcis@fedac.cat  
Web: www.fedac.cat/santnarcis  
Twitter: @FEDACSantNarcis
Facebook: @FEDACSantNarcis
Instagram: fedacsantnarcis

Directora

Lluïsa Terradillos

Escola situada des del 1960 al barri de Sant Narcís, està també molt vinculada al barri de Santa Eugènia. L'escola té un caràcter propi que defineix el centre. Ofereix un model d'educació integral des d'una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, d'acord amb els principis educatius que inspiraren el beat Francesc Coll a fundar, ara fa just 150 anys les escoles de les Dominiques de l'anunciata. És una escola oberta, acollidora i respectuosa amb tothom. Segueix una línia educativa coherent i continuada des dels primers anys fins a l'adolescència. Aquesta caterística possibilita un bon seguiment tutorial i un tracte proper entre família i escola.

Oferta formativa

Educació Infantil: 2 línies
Educació Primària: 2 línies
Educació Secundària: 2 línies
Batxillerat: Modalitats Científic-tecnològic i Social
Cicles Formatius: Atenció a persones en situació de dependència, Integració social, Educació infantil.

Horari lectiu

Infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h
Secundària: de 8 a 13.25 h i de 15 a 17 h (tardes de dilluns, dimarts i dijous) 
Batxillerat: de 8.30 a 15 h
Cicles Formatius: de 8.30 a 15 h i de 15 a 20 h 

Identificació

Escola Privada-Concertada
Concertats els nivells educatius: 2n Cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria  (ESO)