Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Llistat dels centres educatius de Girona | Educació

Centres educatius de Girona

En aquesta pàgina trobareu el llistat de tots els centres educatius de la ciutat de Girona que estan reconeguts pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola FEDAC-Pont Major

Dades de contacte

C. Pont Major, 21
17007 - Girona
Tel.: 972 207 279
A/e: fedac.pontmajor@fedac.cat
Web: www.fedac.cat/pontmajor
http://infantilfedacpontmajor.blogspot.com.es
http://mitjansfedacpontmajor.blogspot.com.es
http://456fedacpontmajor.blogspot.com.es

Twitter: @FedacPONTMAJOR
Facebook: https://www.facebook.com/fedac.pontmajor.9
Instagram: fedac_pontmajor

Directora

Sra. Mª Remei Figuerola Clavaguera 

L’escola FEDAC – Pont Major de Girona, forma part de la fundació FEDAC (Fundació Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll) i fou fundada el 1894. Oferim una educació amb valors que, d'acord amb l'esperit Pare Coll, des del diàleg, la senzillesa, l'acollida i amb un tracte familiar, atén totes les dimensions de la persona i afavoreix el desenvolupament de les seves competències.

Som una escola oberta, estem compromesos amb la societat i volem donar resposta als nous reptes del món actual, treballant la sostenibilitat, les noves tecnologies, el domini de les llengües, la responsabilitat social, i el creixement interior i emocional.

La nostra escola vol ser una alternativa educativa inspirada en una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, amb l’objectiu d’assolir el desenvolupament de persones amb una actitud crítica, oberta, dialogant i responsable davant d’un mon globalitzat, plural i amb canvis constants.

Identificació

Escola Privada - Concertada
Concertats els nivells educatius: 2n Cicle d'Educació Infantil i Educació Primària 

Oferta formativa

Educació Infantil: línia
Educació Primària: 1 línia

Horari lectiu

Infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h