Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola FEDAC-Pont Major

Dades de contacte

C. Pont Major, 21
17007 - Girona
Tel.: 972 207 279
A/e: fedac.pontmajor@fedac.cat
Web: www.fedac.cat/pontmajor
http://infantilfedacpontmajor.blogspot.com.es
http://mitjansfedacpontmajor.blogspot.com.es
http://456fedacpontmajor.blogspot.com.es

Twitter: @FedacPONTMAJOR
Facebook: https://www.facebook.com/fedac.pontmajor.9
Instagram: fedac_pontmajor

Directora

Sra. Elena Figa

L’escola FEDAC – Pont Major de Girona, forma part de la fundació FEDAC (Fundació Educativa Dominiques Anunciata Pare Coll) i fou fundada el 1894. Oferim una educació amb valors que, d'acord amb l'esperit Pare Coll, des del diàleg, la senzillesa, l'acollida i amb un tracte familiar, atén totes les dimensions de la persona i afavoreix el desenvolupament de les seves competències.

Som una escola oberta, estem compromesos amb la societat i volem donar resposta als nous reptes del món actual, treballant la sostenibilitat, les noves tecnologies, el domini de les llengües, la responsabilitat social, i el creixement interior i emocional.

La nostra escola vol ser una alternativa educativa inspirada en una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món, amb l’objectiu d’assolir el desenvolupament de persones amb una actitud crítica, oberta, dialogant i responsable davant d’un mon globalitzat, plural i amb canvis constants.

Identificació

Escola Privada - Concertada
Concertats els nivells educatius: 2n Cicle d'Educació Infantil i Educació Primària 

Oferta formativa

Educació Infantil: línia
Educació Primària: 1 línia

Horari lectiu

Infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h