Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola Dr. Masmitjà

Dades de contacte

C. Joan Maragall, 56
17002 - Girona
Tel.: 972 203 683

A/e: drmasmitja@drmasmitja.cat

Web: www.drmasmitja.cat

Twitter: @drmasmitja
Instagram: dr_masmitja
Facebook: drmasmitja

Directora

Sra. Mercè Hortoneda

L'Escola Dr. Masmitjà fou fundat el 1954 per les Missioneres "Cor de Maria", fidels a l'estil del seu fundador Dr. Joaquim Masmitjà. Pertany a la Fundació Educativa Escoles Cor de Maria.

És una escola:

 • Amb un caràcter propi ben definit: promou una formació integral dels alumnes d'acord amb una concepció cristiana de la persona, de la vida i del món.
 • Que ofereix una formació i preparació humana en valors per construir una societat èticament més justa.
 • Amb història i garantia de continuïtat.
 • Senzilla, oberta i acollidora.
 • Respectuosa amb la diversitat dels seus alumnes.
 • Catalana i inserida en la realitat sociocultural de Girona i Catalunya.
 • Innovadora, que sap prioritzar: la llengua estrangera de manera activa i lúdica i les noves tecnologies.
 • Que valora les diades festives, les sortides i les colònies com una manera de relacionar-se amb l'entorn i de conèixer els-les alumnes.
 • Verda: respectuosa amb el medi ambient i la natura i que treballa per una societat més sostenible.
 • Que s'acull al finançament públic per tal de garantir el dret i l'accés a l'educació.
 • Amb un equip pedagògic que fa possible aqeusta proposta educativa amb il·lusió i estabilitat i, que com a professionals de l'educació, col·labora activament per oferir una via de comunicació, de relació i d'afecte per a cada infant.

Identificació

Escola Privada-Concertada
Concertats els nivells educatius: 2n cicle d'Educació Infantil i Educació Primària 

Oferta formativa

Educació Infantil: 2 línies
Educació Primària: 3 línies

Horari lectiu

Infantil i primària: de 9 a 13 h i de 15 a 17 h