Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola Bell-Lloc del Pla

Dades de contacte

C. de Can Pau Birol, 2-6
17005 - GIRONA
Tel.: 972 232 111
A/e: informacio@bell-lloc.org
Web: www.bell-lloc.org
Twitter: @BellLlocdelPla
Facebook: @/bell.lloc
Instagram: @belllloc

Director

Ramon Homs

Bell-lloc està situat, des dels seus inicis ara fa 50 anys, al barri de Sant Narcís. Les classes s'iniciaren en una antiga masia i amb el temps s'hi afegiren altres construccions. 

Ofereix una educació personalitzada, respectuosa i exigent i per això demana a les famílies una constant i estreta relació, per tal de dur a terme aquests objectius. Hi ha reunió de pares un cop per trimestre. Tota l'educació que s'ofereix a Bell-lloc s'inspira en una visió transcendent de l'home i s'ajusta als ensenyaments de la doctrina catòlica. L'Opus Dei, institució de l’Esglèsia Catòlica, té cura de l'activitat formativa, doctrinal i espiritual. Es consideren valors preferents l'educació en l'esperit de treball, la formació del propi criteri, l'ús responsable de la llibertat personal, l'educació per a la convivència, el respecte als altres, la utilització responsable i ordenada de les coses materials i la promoció de les aptituds i qualitats de cada alumne.

Bell-lloc és un col·legi masculí d’educació diferenciada. Aquest model educatiu permet ajustar la docència als estils d’aprenenatge que afavoreixen el rendiment escolar dels nois, i abordar amb eficàcia les seves dificultats d’aprenentatge. L’educació diferenciada atén la diferència per promocionar la igualtat d’oportunitats per a tots dos sexes.

Oferta formativa

Educació Infantil: 2 línies
Educació Primària
: 3 línies

Educació Secundària
: 3 línies

Batxillerat: Modalitats
: Ciències i tecnologia, Humanitats i ciències socials

Horari lectiu

Infantil, primària, ESO i Batxillerat: de 9 a 17 h 

Identificació

Escola privada-concertada