Header: Educació

Educació

Ruta de navegació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola Les Alzines

Dades de contacte

Camí Vell de Fornells, 2 (La Creu de Palau)
17003 - GIRONA
Tel: 972 980 606
A/e: lesalzines@institucio.org
Web: https://lesalzines.institucio.org/ca
Twitter: @lesalzines
Facebook: @instituciolesalzines
Instagram: @lesalzines
 

Directora

Sra. Esther Latre

La Institució Les Alzines és una escola concertada, situada a La Creu de Palau (Girona) en la qual acompanyem els alumnes —i també les famílies—, des de la llar d'Infants fins que accedeixen a la Universitat, i els ajudem a preparar-se perquè arribin a ser persones íntegres, ciutadans solidaris i professionals competents. Una visió innovadora de l’educació, que es fonamenta en l’humanisme cristià i l’atenció personalitzada.

Oferta formativa

 • Educació infantil primer cicle 0-3 anys: 3 línies
 • Educació infantil segon cicle 3-6 anys: 3 línies (concertat)
 • Educació primària 6-12 anys: 3 línies (concertat)
 • Educació secundària obligatòria 12-16 anys: 3 línies (concertat)
 • Batxillerat: 2 modalitats (Ciències i tecnologia i Humanitats i ciències socials) (Privat)
  Des del curs 2008-2009 s'ofereix Batxillerat Internacional

Horari lectiu

 • Educació infantil (0-3 anys): de 7.45 a 18 h
 • Infantil i Primària (3-12 anys): de 9 a 17 h
 • Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys): dijous tarda no lectiu, dilluns i dimecres de 9 a 14.20 h i de 15 a 17 h
 • Batxillerat: depenent si es fa horari compactat (de 8 a 14.20 h), o el tipus de batxillerat

Identificació

Escola privada-concertada