Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Accessibilitat comunicativa dels webs municipals

Millorar la usabilitat i convertir en accessible tota la informació dels webs municipals de forma que compleixin el nivell d'accessibilitat descrit a les directrius WCAG 2.1, promogudes per la Unió Europea.

Dades bàsiques
Objectius
  • Millorar l'accés a la informació per a persones amb discapacitat visual: el sistema proporcionarà navegació amb dreceres de teclat i lectura de continguts per veu TTS (Text To Speech).
  • Millorar l'accés a la informació per a persones grans no competents digitalment: el sistema proporcionarà navegació mitjançant dreceres de teclat, lectura de continguts amb funció tipus karaoke (ressaltar el text llegit), desplaçament automàtic per centrar-se en el contingut llegit i balises de guiatge que destaquin els enllaços.
  • Millorar l'accés a la informació per a persones amb discapacitat física o orgànica: el sistema proporcionarà navegació mitjançant intèrprets de comandaments de veu, navegació amb sons o navegació mitjançant el teclat convertit en un polsador. La navegació per comandaments de veu haurà d'incorporar un sistema anti-errors per eliminar errades per sorolls o mala vocalització, i el sensor de veu haurà d'estar permanentment a l'escolta sense necessitat d'activació addicional.
  • Millorar l'accés a la informació per a persones amb discapacitat cognitiva o intel·lectual: el sistema proporcionarà navegació mitjançant un teclat virtual sense escombrat, que resumirà i recordarà les opcions disponibles amb explicació visible dels comandaments per mitjà de pictogrames o text descriptiu, podent efectuar la navegació clicant amb el ratolí directament al teclat virtual. També haurà de disposar de lectura de continguts de velocitat variable i balises de guiatge.
  • Millorar l'accés a la informació per a persones amb baixa visió: el sistema haurà de proporcionar una interfície de navegació que permeti eliminar la capa decorativa del web, magnificar el contingut i el punter del ratolí com a mínim un 800%, permetent navegar amb ratolí i alternar el contrast. El sistema ajustarà el contingut fent que no es requereixi el desplaçament horitzontal per pantalla, i també haurà de permetre activar o desactivar una tipografia específica per a dislèxia.
Cost total13.446,13 €
Cost subvencionat10.000,00 €

Tasques

TascaEstat
Incorporar l'eina d'accessibilitat inSuit als webs municipals.Finalitzat
Incorporar l'eina d'accessibilitat inSuit als webs d'organismes autònoms.Finalitzat

Logo EU Next Generation + Gobierno españa + PRTR + NetxGeneration Catalunya + Generalitat

  • EU Next Generation
  • Gobierno de España PRTR
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
  • NextGenerationCatalunya
  • Generalitat de Catalunya
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU