Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Impuls i foment de l'accessibilitat als espais d'atenció a la ciutadania dels ens locals de Catalunya

L'Àrea de Drets socials i cooperació té a adscrita una xarxa d'equipaments cívics i socials d'atenció social i ciutadana, i que, algun d'ells, no garanteixen les condicions materials mínimes per complir les garanties d'accessibilitat física. Estem parlant de centres d'atenció social municipals que impulsen programes cívics i socials, com el programa de centres cívics, el programa de centres oberts i espais joves. Tots ells, són centres d'atenció a la ciutadania, i que alguns d'ells ofereixen especial atenció a la infància i adolescència en risc d'exclusió social.

Un primer repte serà impulsar diverses actuacions als diferents equipaments cívics i socials per garantir la seva accessibilitat física. Un segon repte pretén impulsar i millorar l'accessibilitat comunicativa als espais d'atenció ciutadana dels diferents centres cívics municipals de la ciutat de Girona.

Estat dels projectes

Tasques no iniciades (85%)
Tasques iniciades (8%)
Tasques finalitzades (8%)

Els projectes

 

Logo EU Next Generation + Gobierno españa + PRTR + NetxGeneration Catalunya + Generalitat

  • EU Next Generation
  • Gobierno de España PRTR
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
  • NextGenerationCatalunya
  • Generalitat de Catalunya
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU