Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Adequar l'accés del Centre Social de Pont Major

Adequar l'accés al Centre Social Municipal del Pont Major de Girona mitjançant les obres de reforma l'entrada (porxo) de l'equipament per garantir l'accessibilitat física al centre social i a zona del porxo de l'equipament.

Dades bàsiques
Objectius
  • Treballs de reforma de coberta, extracció de plaques de fibrociment, extracció de cairats i bigues de fusta, formació de nova coberta i treballs de modificació de les portes d'accés al centre.
Cost total18.595,28 €
Cost subvencionat1.778,00 €

Tasques

TascaEstat
Extracció de plaques de fibrociment No iniciat
Extracció de cairats i bigues de fustaNo iniciat
Formació d'una nova coberta No iniciat
Treballs de modificació de les portes d'accésNo iniciat

Logo EU Next Generation + Gobierno españa + PRTR + NetxGeneration Catalunya + Generalitat

  • EU Next Generation
  • Gobierno de España PRTR
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
  • NextGenerationCatalunya
  • Generalitat de Catalunya
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU