Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Convocatòria de subvencions per a esportistes gironins d'esports individuals, no professionals, menors de 18 anys i que han participat en els campionats d'Espanya, d'Europa, del Món o Jocs Olímpics (competicions individuals)

Cal presentar les sol·licituds abans del 15 de juliol

La Diputació de Girona, al BOP Núm. 78 de 22 d’abril de 2020 ha publicat l'Edicte d'aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva per al suport als programes municipals d'ajuts als esportistes amateurs gironins, menors de 18 anys i no professionals, d'esports individuals que, prèvia classificació, han participat en els campionats d'Espanya, d'Europa, del Món o Jocs Olímpics, de l’1/09/2019 al 31/07/2020 (competicions individuals).

Tenint en compte que les peticions per accedir a aquestes subvencions s'han de presentar necessàriament a través dels respectius ajuntaments dels municipis en els quals estan empadronats i tenint en compte que el termini per tal que els ajuntaments trametin la documentació a la Diputació de Girona, finalitza el 31 de juliol de 2020, cal presentar les peticions al registre d'entrada de l’Ajuntament de Girona, o bé a través de la Seu electrònica (en cas de tenir signatura digital), abans del 15 de juliol, aportant tota la documentació que hi consta relacionada:

 • Fotocòpia del DNI de l’esportista
 • Llistat oficial de la federació esportiva corresponent on hi figuri la classificació de l’esportista obtinguda en el campionat esportiu i la data de celebració d’aquest. Cal detallar quina de les següents classificacions s’ha obtingut:
  • Medallista en campionats del món o Jocs Olímpics
  • Participant en campionats del món o Jocs Olímpics
  • Medallista en campionats d’Europa
  • Participant en campionats d’Europa
  • Medallista en campionats d’Espanya
  • Participant en campionats d’Espanya

(i autoritzar a l’Ajuntament a consultar les dades d’empadronament de l’esportista)

També cal, paral·lelament, fer el tràmit de comunicació del número de compte bancari, registrant la instància que hi ha en el següent enllaç juntament amb la fotocòpia del DNI, i comprovant bancari. 

Cal tenir en compte que des de l'Ajuntament de Girona únicament podrem presentar a la Diputació de Girona les peticions dels esportistes empadronats a Girona i que aportin la documentació relacionada correctament abans del 15 de juliol. Si l’esportista és d’un altre municipi gironí, haurà de presentar la seva petició a través del seu ajuntament. 

Bases de la convocatòria
Text de la convocatòria 2020
Tornar