Header: Centres cívics

Xarxa de centres cívics

Títol - Centre Cívic Sant Narcís

Centre Cívic Sant Narcís

Espais | Centre Cívic Sant Narcís

Espais

Espai bar

Aquest és l’espai central de la planta baixa i es troba just davant de l’entrada del centre. Amb un aforament d’unes seixanta persones, és l’espai destinat a l’activitat de bar i punt de trobada. És un espai poc disponible per fer altres activitats, però, de forma excepcional i depenent d’horaris, tenim la possibilitat d’ubicar-hi alguna xerrada, reunió, conferència o espectacle. Equipat amb taules, cadires i una pantalla de TV.

Claustre

El claustre és un espai de pas, semi-exterior i amb un encant especial. És l’espai destinat a fer exposicions, inauguracions i algun espectacle de petit format. La part central, que ens recorda als antics impluvis de les cases romanes, ens ofereix un espai on poder seure tot voltant. Consta de lluminària per les exposicions.

Sala del piano - Àngels Alabert

Aquesta aula, contigua al claustre, és un espai versàtil amb un aforament variable segons l’activitat que s’hi realitzi. Per activitats que requereixin taules i cadires pot acollir, com a màxim, vint persones. Per realitzar xerrades o activitats que només requereixen una cadira per assistent l’aforament pot ser de fins a trenta persones. L’espai consta de pantalla de projecció, piano i pissarra blanca mòbil. Compta amb una capacitat per 20 persones (assegudes en taules i cadires), 25-30 en format xerrada.

Teatre Reparada Domènech

Aquest espai és la sala amb més cabuda del centre i també el més polivalent. Utilitzat per realitzar activitats de cos, espectacles de tot tipus, concerts, xerrades i conferències, el seu aforament depèn del format de l’activitat que s’hi dugui a terme. Si es fa ús de les grades permet un aforament de 112 persones però sense grades i a peu dret l’aforament és de fins a 400 persones. L’espai inclou una platea, escenari, cabina tècnica, equipament audiovisual i de so i llums. Segons les demandes de l’activitat que s’hi dugui a terme requereix la presència del tècnic del centre.

Sala d'Arcs

Aquest espai és diàfan i amb capacitat per unes 45 persones. S’hi poden realitzar reunions, xerrades, tallers o conferències. Al ser una sala que té dues aules contigües, de vegades i en segons quins horaris, es converteix en una zona de pas. És important consultar disponibilitat si s’hi vol realitzar una activitat que requereixi privacitat. Està equipada amb pantalla de projecció.

Aula de formació

Aquesta sala està organitzada en format de classe, amb taules i cadires. Pensada per fer-hi activitats formatives, tallers, reunions o xerrades, està equipada amb pissarra blanca, pantalla de projecció, projector i altaveus. Capacitat per a 25 persones.

Aula del cos

Aula pensada per fer-hi activitats de cos. Amb el terra de parquet i miralls a la paret frontal de la sala, té una cabuda d’unes 12 persones. En aquest espai hi solem ubicar les classes de ioga, pilates o relaxació.

Sala d'Associacions

Sala amb una taula ovalada central i cabuda per unes 12 persones. Aquest espai és el punt de reunió d’entitats i està pensada per fer-hi trobades o reunions de petit format. Està equipada amb 4 ordinadors per ús de les entitats.

Aula d'informàtica 

Aquest espai està equipat amb 11 ordinadors amb connexió lliure a internet. És l’aula on es duen a terme els cursos d’informàtica i les hores de dinamització informàtica.