Header: Neteja i residus

Neteja i residus

Ruta de navegació

Recollida de suggeriments pel nou plec tècnic de neteja viària | Neteja i Residus

Recollida de suggeriments pel nou plec tècnic de neteja viària, recollida de residus i servei de deixalleria

La neteja viària, recollida de residus i gestió de les deixalleries són serveis urbans competència dels municipis, els quals per les seves dimensions i afectació als ciutadans i al medi ambient, fa que siguin de gran importància.

Al municipi de Girona aquests serveis es presten per part de l’empresa mixta Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA. (empresa coneguda amb el nom de Girona+Neta).

Actualment, i donada la finalització de l’actual contracte amb Girona+Neta, s’està en fase de redacció i valoració dels serveis del nou plec de prescripcions tècniques per a la contractació de la prestació dels serveis de neteja viària, recollida de residus i deixalleries de Girona per als pròxims anys.

Processos de recollida de suggeriments

Per tal que els ciutadans i les associacions de veïns pugueu prendre part en el procés d’elaboració del nou plec, realitzant aportacions o comentaris, es realitzaran els següents processos de recollida de suggeriments:

  1. Participació en grau embrutiment i zonificació dels barris de la ciutat: estudi previ per definir el grau d’embrutiment i zonificació assignada a cada barri, així com la freqüència dels serveis de neteja viària bàsica.
  2. Participació en recollida de residus: models de recollida de residus domiciliaris i comercials assignats a cadascun dels barris.
  3. Participació en el control de la qualitat de la neteja: documents per al control de la qualitat de la neteja de la via pública posteriorment al pas dels serveis.

1r Procés participatiu sobre el grau d'embrutiment | Neteja i Residus

1a Recollida de suggeriments - Grau embrutiment i zonificació dels barris

Finalitzada el dia 18 de febrer de 2021

La prestació del servei de neteja viària permet garantir un correcte estat de netedat, manteniment i salubritat de la via i espais públics del municipi.

Per poder gaudir d’una ciutat neta cal adequar els serveis de neteja viària a la realitat de cada zona, és a dir, que cal tenir en compte factors com la població, el nombre d’activitats, equipaments, trànsit rodat, turisme o arbrat per definir el nombre de serveis que s’han de destinar a cadascuna de les zones. 

Estudi del grau d'embrutiment dels carrers de Girona | Neteja i Residus

Estudi sobre el grau d'embrutiment dels carrers de Girona

Per tal de definir el nombre de serveis que cal prestar a cada barri, l’Ajuntament de Girona ha realitzat un estudi d’embrutiment dels carrers a partir de diverses variables. Basant-se en aquest estudi, així com d’altra informació, ha assignat un grau d’embrutiment mitjà a cadascun dels barris del municipi i ha establert una zonificació.

Si voleu consultar l’estudi realitzat, el grau d’embrutiment mig assignat a cadascun dels barris i la seva zonificació, i les freqüències de neteja previstes, teniu a la vostra disposició els següents documents: