Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona aprova inicialment la zona de baixes emissions 

Aquest és un pas previ a la redacció i aprovació de l’ordenança que regularà aquesta zona. Avui s’ha publicat l’anunci d’aprovació inicial de la ZBE i del 23 d’abril al 4 de juny es podran presentar al·legacions; en aquest període es convocarà la Taula de Mobilitat per explicar el projecte. Es restringirà la circulació viària pel centre de la ciutat de dilluns a divendres laborables, de 7 a 20 h, excepte els vehicles domiciliats a la ciutat i els d’emergència, sanitaris i altres casos excepcionals . Aquesta mesura suposarà una reducció anual del 16,4% d’emissions de NO2 i 15.264 desplaçaments menys al dia.

L’Ajuntament de Girona ha aprovat inicialment el projecte de la zona de baixes emissions (ZBE). Aquest document contempla que tots els vehicles domiciliats a la ciutat, independentment de l’etiqueta ambiental que tinguin, puguin circular pel centre. En canvi, es restringirà la circulació per aquesta zona, de dilluns a divendres laborables, de 7 a 20 h, a aquells vehicles que no compleixen els requisits mínims ambientals i que no paguen l’impost de circulació a Girona. Aquesta és la conclusió a què s’ha arribat després del procés participat que es va portar a terme el 2022 i amb les dades de qualitat de l’aire i de reducció de la circulació sobre la taula. 

La millora de la qualitat de l’aire és un dels motius principals pels quals la Llei estatal de canvi climàtic i transició energètica obliga a tenir una ZBE definida a tots els municipis de més de 50.000 habitants. Girona, amb una població de més de 100.000 habitants, està obligada a implantar aquesta zona. 

Avui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació inicial de la ZBE, igual que en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Girona, on també hi ha el projecte per tal que la ciutadania el pugui consultar. El període per formular al·legacions serà del 23 d’abril al 4 de juny, ambdós inclosos. La primera quinzena de maig es convocarà la Taula de Mobilitat per explicar el projecte. Després de l’aprovació definitiva, s’haurà d’aprovar per Ple l’ordenança de la ZBE.

A Girona, a la zona de baixes emissions es restringirà la circulació als vehicles que no compleixen amb els requisits mínims ambientals, és a dir, sense etiqueta ambiental, amb l’excepció d’aquells que paguen l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) a Girona en el moment d’aprovació de l’ordenança. A més, també hi podran circular els vehicles dedicats al transport de persones amb mobilitat reduïda, i amb malalties i discapacitats que els condicionen l’ús del transport públic; els d’emergència i essencials, i els que tinguin matrícula estrangera i compleixin els requisits ambientals. 

Cal destacar, a més, que hi podran accedir tots els vehicles de fora de Girona i sense etiqueta ambiental fins a un màxim de 24 vegades l’any; també els que facin activitats o serveis singulars; els que transportin persones que requereixin tractament mèdic periòdic; els dels tallers mecànics; els que siguin necessaris per treballar i a més que li manquin 5 anys per assolir l’edat legal de jubilació o acrediti la compra d’un vehicle de motor nou que compleixi els requisits per l’accés a la ZBE, i els que tinguin una autorització municipal específica per prestar serveis en activitats singulars o en esdeveniments extraordinaris a la via pública. 

La ciutadania haurà de sol·licitar les exempcions i autoritzacions a través d’una web centralitzada per l’ATM de Barcelona que donarà servei a tots els municipis de manera centralitzada. 

Amb la seva implantació es calcula que es reduiran un 16,4% les emissions de NO2 a l’any i hi haurà 15.264 desplaçaments menys al dia.

Delimitació de la zona 

La zona on s’aplicarà aquesta mesura engloba des del parc de la Devesa fins al carrer d’Emili Grahit i des del carrer del Riu Güell fins al carrer del Carme i el Barri Vell. Tanmateix, es garantirà el desplaçament al centre a peu, en bicicleta o transport públic. Queden fora de l’àrea els grans aparcaments com els del pavelló de Fontajau, la rotonda de Pedret, el carrer d’Emili Grahit (on hi ha l’aparcament municipal) i el parc del Migdia. 

Es tracta d’un total de 1,93 km2 que representa el 14,6% del total sòl urbà del municipi. S’ha seleccionat aquesta zona, ja que és on les dades de qualitat ambiental no són tan bones i on hi ha més moviment de persones.

Procés participatiu 

Per definir les mesures a aplicar a la ZBE, des de l’Ajuntament de Girona es va analitzar l’aire de la ciutat i la mobilitat i es va engegar un procés participat. En els últims 10 anys, a Girona s’ha registrat un descens del 30% en diòxid de nitrogen (NO2) a l’aire. La mitjana anual d’aquest gas contaminant va ser de 21 µg/m3 el 2023 al municipi, una xifra per sota del valor límit anual establert per la normativa, que és de 40 µg/m3. Pel que fa a les partícules en suspensió (PM10), Girona compta amb una mitjana l’any 2023 de 20 µg/m3. Aquests indicadors donen a la ciutat una qualitat de l’aire bona en general.

D’altra banda, el procés participat va servir per recollir l’opinió de la ciutadania envers l’aplicació de la ZBE. El 79% de les persones que van respondre l’enquesta oberta a tothom afirmava que el dret a la salut preval sobre el dret a la mobilitat. Tanmateix, només el 25% estava disposat a augmentar el cost dels desplaçaments per millorar la qualitat ambiental.

Sobre quins tipus de vehicles poden circular per la ZBE, un 83% considerava que els automòbils que paguen l’impost de circulació a Girona i que no compleixen amb els requisits mínims ambientals haurien de poder-hi circular. Concretament, el 43% exposava que han de poder circular sempre; el 20%, que només durant 2 anys; el 15%, que només durant 4 anys, i el 5%, que només durant 6 anys. En canvi, un 17% considerava que no haurien de poder circular per la ZBE.

En les sessions de debat del procés participat es va concloure que s’ha de tenir en compte l’impacte social, econòmic i de gènere de la mesura. També es va considerar que la ZBE ha d’anar acompanyada d’aparcaments dissuasius, més transport públic i més carrils bici. Un total de 160 persones van participar en aquest procés: 98 contestant l’enquesta i 62 participant en les sessions de debat. 

A partir de totes aquestes dades es va redactar el projecte, que es va finalitzar el juny del 2023. La seva aprovació, però, s’ha retardat perquè es volia esperar la publicació del Pla de qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya que, entre altres coses, ha de regular les ZBE. Tot i això, aquest pla encara no s’ha aprovat i el consistori ha optat per tirar endavant i aprovar el projecte de les ZBE per poder-lo incloure dins els Fons Next Generation. D’aquesta manera, les obres que requereixen poder posar en marxa aquesta zona poden ser finançades per aquests fons. 

   

Més informació
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.