Header: Igualtat i Justícia Social

Igualtat i Justícia Social

Ruta de navegació

Pla municipal d'igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI 2016-2019 | Dones, feminisme i diversitat sexual

Pla municipal d'igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI 2016-2019

El 2016 ha elaborat un Pla municipal d’igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI per al període 2016-19 que té com a objectius:

  • La promoció de la supressió d’estereotips que afecten la imatge de les persones LGTBI.
  • El desenvolupament d’iniciatives que s’orientin a la igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI.
  • Desenvolupar, a nivell municipal, els mecanismes propis necessaris per garantir la implementació de la Llei 11/2014.
  • Garantir suport integral a les persones en situacions de discriminació per raó d’orientació sexual.
  • Diagnosticar la situació de Girona en relació amb el reconeixement de drets de les persones LGTBI i de l’eradicació de l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

A destacar que per portar a terme aquest diagnòstic l’Ajuntament de Girona ha format part de la recerca transnacional Divercity per l’anàlisi dels drets de les persones LGTBI en ciutats petites i mitjanes europees.