Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Publicador de continguts

La Diputació de Girona ha concedit una ajuda com per a les obres d'ampliació i tancament de la pista poliesportiva de Taialà

L'import de l'ajuda concedida és de 2.500,00 €

En el marc de la convocatòria de subvencions destinades al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport a les comarques Gironines, pel que fa al programa A3. Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments municipals, la Diputació de Girona ha aprovat la concessió a l'Ajuntament de Girona d'una ajuda en règim de concurrència competitiva, per import de dos mil cinc-cents euros (2.500,00 €), que representa prop del 9% del pressupost total de vint-i-set mil vuit-cents setanta-tres euros amb setze cèntims (27.873,16 €).

L’Ajuntament de Girona disposa d’una xarxa d’equipaments esportius per atendre les diverses necessitats de pràctica esportiva, i entre aquests equipaments, s’inclou la pista poliesportiva del carrer Torre de Taialà.

La necessitat a satisfer s’integra dins de les competències municipals assumides per la Corporació, l’objecte del qual és dur a terme la proposta veïnal aprovada, en el marc dels Pressupostos participats dels Barris de l’any 2017, i que en aquest cas van votar els veïns del barri de Torres de Taialà.
 
Amb aquesta actuació s’ha resolt favorablement la proposta veïnal aprovada en el marc dels Pressupostos participats dels Barris, donant compliment a l’exercici de les competències pròpies en la promoció de l’esport i les instal·lacions esportives i d’ocupació del temps de lleure.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és del dia 1 de gener de 2022 al dia 31 de desembre de 2023.

Tornar