Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Publicador de continguts

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha concedit una ajuda com a suport a la Jornada de l'Esport Femení 2022

L'import de l'ajuda concedida és de 2.800,00 €

En el marc de la convocatòria d'ajudes a entitats locals 2022, per la promoció de programes esportius per la reducció de la desigualtat en el marc de l'Agenda 2030, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha aprovat la concessió a l'Ajuntament de Girona d'una ajuda en règim de concurrència pública, per un import de dos mil vuit-cents euros (2.800,00 €), que representa prop del 10% del pressupost del projecte que és de trenta mil euros (30.000,00 €).

El programa Promoció de l'Esport Femení pel 2022 està compost de tot un seguit d'actes, accions i activitats físiques i esportives, així com també formatives i divulgatives, amb la finalitat d'augmentar la conscienciació, sensibilització i visibilització de l'esport femení, buscar un reconeixement social i una igualtat d'oportunitats per a totes les esportistes, i dones professionals del món esportiu (entrenadores, membres de juntes directives, àrbitres, jutgesses...) actuals i futures. 
També vol ser una plataforma per trencar estereotips, i per promoure i difondre la pràctica esportiva femenina.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és del dia 2 de gener de 2022 al dia 31 de desembre de 2022.

 

  

Tornar