Header: Esports

Esports

Ruta de navegació

Sociedad Española de Medicina del Deporte, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España | Esports Covid-19

Sociedad Española de Medicina del Deporte, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España

La Sociedad Española de Medicina del Deporte, la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte y el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, han realitzat conjuntament unes recomanacions d'activitat física de malalts crònics i persones grans en el confinament decretat a Espanya.