Header: Educació

Educació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola Montfalgars

Dades de contacte

C. Montfalgars, 4
17006- Girona
Tel.: 972 401 976

A/e: b7004943@xtec.cat

Web: agora.xtec.cat/ceipmontfalgars

Directora

Sra. Montserrat Felipe Cuyàs

Escola situada al barri de Santa Eugènia. És una escola de dues línies. Té dos edificis diferenciats d'educació infantil i primària, construïts l'any 1982 i 1984. El Projecte educatiu del centre preveu:

  • L'educació com un procés integral, Escola integradora i oberta
  • Fomenta el respecte per l'entorn social i natural
  • La lectura com eix vertebrador dels aprenentatges en totes les àrees i matèries curriculars i foment de l'hàbit lector
  • Pla Lector
  • Apadrinament Lector
  • Tecnologies per a l'aprenentatge i el coneixement
  • Pla TAC

Oferta formativa

Educació Infantil: 2 línies  
Educació Primària:  2 línies 

Horari lectiu

Infantil i primària: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h

Identificació

Escola pública