Header: Educació

Educació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola Josep Dalmau Carles

Dades de contacte

C. Taga, 1
17006 - GIRONA
Tel.: 972 237 037
A/e: b7001930@xtec.cat
Web: https://agora.xtec.cat/ceip-dalmau-carles
Twitter: @escoladalmau
Instagram: @escoladalmau

Director

Sr. Aaron Fortuny Espín

L’Escola Josep Dalmau Carles està ubicada al barri de Can Gibert del Pla (Santa Eugènia), és una escola de doble línia que acull alumnes des de P3 fins a 6è de primària. El projecte educatiu del centre recull valors bàsics d’una societat democràtica. La nostra escola

Oferta formativa

Educació Infantil: 2 línies
Educació Primària: 2 línies

Horari lectiu

Infantil i primària: de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h 

Identificació

Escola pública