Header: Educació

Educació

Escoles d'infantil i primària (títol) | Educació

Escoles d'infantil i primària

Publicador de continguts

Escola El Bosc de la Pabordia

Dades de contacte

C. Riera de Mus, 19 B
17003 - Girona
Tel.: 972 941 385

A/e: b7009126xtec.cat

Web: www.escolaelboscdelapabordia.cat

Instagram: boscpabordia

Directora

Sra. Anna Maria Nadal i Farreras

Ubicats a la urbanització Mas Prunell; zona privilegiada que permet a l'escola treballar l’arrelament a l’entorn i el medi . El centre treballa molt estretament amb les famílies dels alumnes per tal de compartir l’educació dels seus fills.

Oferta formativa

Educació Infantil: 2 línies
Educació Primària: 2 línies

Horari lectiu

Infantil i primària: de 9 a 12 h i de 15 a 17 h 

Identificació

Escola pública