Header: Mobilitat i Via Pública

Mobilitat i Via Pública

Setmana Europea de la Mobilitat | Mobilitat i Via Pública

Setmana Europea de la Mobilitat

 Del 16 al 22 de setembre de 2023

Combina i mou-te! 

Del 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric, així com visualitzar els canvis possibles en l’ús de l’espai públic, millorar la qualitat de l’aire i la reducció de la contaminació.

El tema escollit per la Comissió Europea per aquest any és l'eficiència energètica i el lema és “Combina i mou-te!” que posa l’accent en la intermodalitat i ens anima a moure’ns de manera sostenible i practicar la intermodalitat, en el benefici per la nostra salut i per al medi ambient.

En aquest marc, el 22 de setembre se celebra el Dia sense Cotxes, per trobar solucions als problemes associats a l’augment del trànsit a les ciutats i conscienciar la ciutadania en les conseqüències negatives que té l’ús irracional del cotxe a la ciutat. 

I els objectius principals de la Setmana són els següents:

  • Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle, compatible amb el desenvolupament urbà sostenible, en particular amb la protecció de la qualitat de l’aire, la prevenció d’accidents de trànsit, la reducció d’emissió de gasos que provoquen l’efecte hivernacle i el consum racional dels recursos energètics.
  • Sensibilitzar la ciutadania sobre els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les seves diferents modalitats.
  • Impulsar l’ús dels mitjans de transport sostenibles i, en particular, el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
  • Potenciar un retrobament de la ciutadania amb la ciutat, la seva gent i el seu patrimoni cultural, en un entorn saludable i relaxat.
  • Reflexionar sobre com afecta la nostra salut l’ús excessiu del transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i la congestió que generen tenen un impacte negatiu sobre els sistemes respiratori i cardiovascular. Per una altra, propicien el sedentarisme i la inactivitat física.

Agenda Tota | Setmana de la Mobilitat | Mobilitat i Via Pública

Activitats #Mobilitat2023

 

Vídeo: Setmana Europea de la Mobilitat