Header: La Marfà

La Marfà

Ruta de navegació

Espai Marfà | Butlletí electrònic

Butlletí electrònic

El butlletí electrònic d'activitats musicals de La Marfà té una periodicitat quinzenal, s'envia cada dimarts, i conté les principals notícies i activitats musicals de La Marfà. Paral·lelament, s'envien butlletins específics amb informacions d'especial interès.

La preferència que haureu de marcar per rebre el butlletí de La Marfà és Música amb la subcategoria Activitats seleccionada.