Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Pla de formació per a coordinadors/ores de mobilitat escolar | Mobilitat escolar sostenible

Xarxa de coordinadors/ores de mobilitat escolar

Pla de formació per a coordinadors/ores de mobilitat escolar

El pla de formació de la Xarxa de Coordinadors/ores de mobilitat escolar té per objectiu capacitar als coordinador/ores dels 9 centres educatius participants en matèria de mobilitat escolar autònoma, segura, sostenible i saludable.

En aquest curs escolar 2020-2021 es realitzaran 3 formacions: 

 1. Per què desenvolupar un camí escolar?
 2. Com generar idees innovadores que donin solució a les necessitats de la motilitat escolar?
 3. Com podem contribuir a la seguretat viària?


1a sessió

Per què desenvolupar un camí escolar?

5 de novembre de 2020, de 12 a 15 h

COMPETÈNCIES

 • Conèixer què és un camí escolar, els seus objectius i avantatges.
 • Detectar les necessitats del centre educatiu i conèixer el procés administratiu per al desenvolupament de camins escolars.
 • Conèixer la metodologia per al desenvolupament dels camins escolars.
 • Introducció a iniciatives innovadores de mobilitat escolar (pedibús, bicibús, cotxe compartit).

CONTINGUTS
Mòdul 1. Metodologia.
Mòdul 2. Propostes tipus i iniciatives innovadores de mobilitat escolar.

MODALITAT: en línia

DURADA: 3 hores


2a sessió

Com generar idees innovadores que donin solució a les necessitats de mobilitat escolar?

4 de febrer de 2021, de 12 a 15 h

COMPETÈNCIES

 • Conèixer metodologies i eines per generar idees innovadores que donin solució a les necessitats de mobilitat escolar sostenible, autònoma, segura i saludable.
 • Conèixer metodologies i activitats àgils per a la gestió de projectes de mobilitat escolar.
 • Conèixer metodologies de deliberació i eines de facilitació de grups.

CONTINGUTS
Mòdul 1. Design Thinking i metodologies deliberatives per generar idees innovadores.
Mòdul 2. Metodologies àgils per gestionar projectes de mobilitat escolar.

MODALITAT: en línia

DURADA: 3 hores


3a sessió

Com podem contribuir a la seguretat viària?

6 de maig de 2021

COMPETÈNCIES

 • Conèixer quins són les necessitats més rellevants de seguretat viària a l’entorn dels centres escolars i poder oferir solucions.
 • Conèixer mecanismes de gestió, elements de reducció de la velocitat, i altres actuacions de millora de la seguretat.
 • Conèixer l’urbanisme tàctic i la seva incidència en la millora de la seguretat viària.

CONTINGUTS
Mòdul 1. Característiques d’un itinerari de vianants, de bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal segur.
Mòdul 2. Millora de la seguretat viària en els encreuaments.
Mòdul 3. La pacificació dels carrers.

MODALITAT: en línia

DURADA: 3 hores