Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Ruta de navegació

Projectes educatius relacionats | Mobilitat escolar sostenible

Projectes educatius relacionats

Mobilitat escolar sostenible

La mobilitat escolar sostenible ha estat un dels temes principals que el Consell d’infants i d’adolescents han escollit per treballar com a projecte de ciutat en diferents edicions. A continuació us presentem els resultats obtinguts: 

Consell d’infants

  • Edició 2017- 2018: Disseny del lema i logotip “Mou els peus, mou el món”. Posterior imatge representativa dels projectes de mobilitat escolar de l’Ajuntament de Girona. 
  • Edició 2020 – 2021: Participació en el procés de disseny i transformació de pacificació de la plaça al carrer d’en Narcís Blanch. 

Consell d’adolescents

  • Edició  2020 – 2021: Creació de diferents campanyes de conscienciació per promoure el transport sostenible a la ciutat. 
  • Edició 2021 – 2022: Anàlisis de tres rutes de la ciutat per detectar si és viable desplaçar-se amb bicicleta o aparells de mobilitat personal.