Header: Mobilitat escolar sostenible

Mobilitat escolar sostenible

Ruta de navegació

Per què desenvolupar un estudi de camins escolars segurs? | Mobilitat escolar sostenible

Per què desenvolupar un estudi de camins escolars segurs?

 1. Augmentar l'autonomia infantil
  • Reduir l’edat dels i les infants/antes que van sols a l’escola i augmentar el nombre dels que van sense l’acompanyament d’un adult.
  • Afavorir que els i les infants/antes es desplacin a l’escola acompanyats d’amics/es i companys/es de classe.
 2. Afavorir canvis en els hàbits de mobilitat d’accés a l’escola
  • Augmentar el nombre d’infants que van a l’escola caminant o en bicicleta.
  • Reduir el volum de vehicles que accedeixen a l’escola per portar als infants.
  • Garantir l’accessibilitat i la seguretat dels desplaçaments a peu i en bicicleta en els principals itineraris d’accés.

Els objectius principals dels camins escolars segurs, doncs, es centren en la sostenibilitat urbana i la seguretat viària, però també amb la potenciació de l’autonomia personal dels infants, la recuperació de l’espai púbic com a espai de socialització i joc, la promoció d’hàbits de vida saludables i la corresponsabilitat en la lluita contra el canvi climàtic.